ELMAS BALTA

Kitabın Özeti: Fakir Ahmet diye biri varmış. Bu adam köyde yaşıyormuş. Birgün ormana ağaç kesmeye gitmiş biraz ağaç kestikten sonra bir ağacın altında uyumuş. Uyandıktan sonra bakmış ki baltası ırmağa düşmüş. Bu olaya çok üzülmüş Ahmet. Ağlamış.. Sonra bir cüce çıkmış ve ne diye ağladığını sormuş Ahmet’e. O da olayı anlatmış sonra cüce suya dalmış ve bir altın balta çıkarmış. Ahmet bu değil demiş. Cüce bir daha dalmış gümüş balta çıkarmış. Ahmet bu kez de bu değil demiş. Cüce bir daha dalmış ve Ahmetin baltasını çıkarmış…Cüce Ahmet’e bu dürüst davranışından dolayı üç baltayı da vermiş. Ahmet köye gitmiş. Köyün ağası olmuş. Tüm fakirlere yardım etmiş. Bunun nasıl olduğunu öğrenen kötü kalpli cimri bir zengin derhal ormana koşmuş ve baltasını suya atıp ağlamış. Cüce bir daha çıkmış. Adam derdini anlatmış. Cüce suya dalmış gümüş bir balta cikarmış. Adam bu değil demiş. Cüce tekrar dalmış bu sefer altın çıkarmış. Adam hemen evet bu demiş. Hemen baltayı almış. Cüc
e bunun kötü kalpli olduğunu anlamış ve hemen bir oyun yapmış ve adama daha elmas baltayı göstermediğini söylemiş. Adamın gözleri açılmış. Altın baltayı vermiş elması baltayı beklemeye durmuş. Cüce suya dalmış. Adam beklemiş de beklemiş. Cüce çıkmamış. Adamda aç gözlülüğünün cezasını çekmiş.
5) Kitabın Kahramanı: Model olacak niteliktedir. Kahraman oldukça dürüst eli açık biridir.
6) Kavramlar: Masalda kavramlar direkt olarak okuyucuya aktarılmıştır. Dürüstlük, eliaçıklık, cimrilik, yalancılık kavramları net olarak tanınlanmıştır.