Gülen Hareketi – Helen Rose Ebaugh

Gülen Hareketi

( İnanç Tabanlı Bir Sivil Toplumsal Hareketin Sosyolojik Analizi )
Helen Rose Ebaugh

Gerek Fethullah Gülen’in hayatı ve öğretilerinin çapını anlamak, gerekse onu eleştirenleri kendi derinliği içinde kavramak için Gülen’i Türk tarihinde belli bir çerçeveye oturtmak şarttır.” Houston Üniversitesi öğretim üyesi Helen Rose Ebaugh, Gülen Hareketi üzerine dünyadaki ilk akademik çalışmaya imza atıyor, hareketin küresel bir güç olmaya evrilen yapısal sürecini ve bireyler bazındaki adanma mekanizmalarını analiz ediyor. Yazarının deyimiyle, “Bir Türk âlimi ve vaiz olan Fethullah Gülen ve onun ilham kaynağı olmasıyla Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında büyüyen toplumsal hareketi ele alan bir çalışma”… Yazar Hakkında Houston Üniversitesi öğretim üyesi Helen Rose Ebaugh, Profesör Ebaugh, Organizasyonel Sosyoloji ve Din Sosyolojisi alanındaki doktora çalışmasını 1975 yılında Kolombiya Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Beş kitabının yanı sıra, The American Sociological Review, Social Forces, The Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Sociological Analysis ve The Journal for the Scientific Study of Religion gibi akademik dergilerde pek çok makalesi yayımlandı. Aldığı büyük bir araştırma fonuyla, Ebaugh, farklı din mensuplarının kurduğu dinlerarası işbirliği gruplarını (interfaith coalition) ve bu grupların sosyal hizmet alanında yaptığı çalışmaları araştırdı. Ebaugh ve araştırma ekibi bu birlikteliklere dair ülke çapında bir tetkik yaptıktan sonra, gene ülke genelinde 10-12 işbirliği grubuna yönelik saha çalışması yaptı. Bu çalışmada, bu grupların veya dini cemaatlerin, yoksul insanlara sosyal hizmet götürme amacıyla birlikte çaba sarf ettikleri süreçte, aralarındaki ilişkileri inceledi. Ebaugh, hâlen, lisans ve lisansüstü öğrencilerine