İktisat – D.Begg – S.Fischer


David Begg, Stanley Fischer ve Rudiger Dornbusch’un ortaklaşa yazdığı Economics, yıllardır yurtdışındaki önemli üniversitelerde ve Türkiye’deki İngilizce öğretim yapan bazı iktisat fakültelerinde ders kitabı olarak kullanılıyor. Dünyanın en çok satılan bu iktisat ders kitabının gözden geçirilmiş ve güncellenmiş sekizinci baskısının Türkçe çevirisinden oluşan elinizdeki İktisat, gelişmeleri yansıtmak amacıyla çok sayıda yenilik içeriyor. Begg, Fischer ve Dornbusch, çağdaş öğretim teknikleri kullanarak, her bölümün sonundaki değerlendirme sorularıyla, kutularla, iktisadi terimleri içeren sözlükçe kısmı ve geniş bir dizin eşliğinde, en kapsamlı ve en anlaşılır şekilde, • İktisat hakkındaki temel bilgileri, • Mikro ve makroiktisadı, • İngiltere ile Avrupa ve ötesindeki ekonomik ve parasal politikaların dayandığı en son kuramsal gelişmeleri, • Ekonominin dünyada nasıl işlediğini, • Her bölümün içindeki kutularda terimler, şirketler, ürünler, uluslararası ticaret ve konut fiyatları gibi konuları kapsayan güncel örnekleri, • İklim değişimi, küreselleşme, Avrupa Birliği gibi yeni ekonomik değişim ve oluşumları öğrenciye aktarıyor.

Aramalar: