Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik – Güvenirlik Reha Alpar

Bu kitap, bir temel istatistik kitabı olma özelliğine sahip olmanın yanı sıra, içerdiği bazı konular (çok etkenli denemeler, çoklu doğrusal regresyon, geçerlik ve güvenirlik, faktör analizi) nedeniyle temel istatistik kitabı olmanın ötesinde bir özelliğe de sahiptir. Kitapta, temel konuların kavramsal boyutta öğretilmesine çalışmak gibi bir amaç hedeflenmiştir. Bu nedenle de sözel yorumlara oldukça fazla yer verilmiştir.

Kitapta, ilgili örneklerin istatistiksel yazılımlarla çözümüne ilişkin çok az bilgi vardır. Kitapta, ham veriye dayanan birçok örnek olduğu için bilgisayar okuryazarlığı olan bir okuyucu, kitaptaki örnekleri istatistiksel yazılımlara aktararak ilgili çözümlemeleri kolayca yapabilecektir.