Hıfzı Topuz-Taif’te Ölüm kitap özeti

Taif’te Ölüm çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğunun çağdaşlaşma denemelerini akıcı bir dille anlatırken, dönemin akışına yön veren kişilerin yaptıkları yanlışları gözler önüne seriyor.Kitap Mithat Paşa’nın Osmanlı imparatorluğunu çağdaşlaştırmak,sağlamlaştırmak için yaptığı çalışmaların, uğradığı haksızlıkların ve dönemin gaflet içinde olan yöneticilerinin hayatlarından önemli olan kesintileri bize sunuyor.

Romanı okurken Mithat Paşa’nın siyasal,bireysel yaşamına, dostluklarına ve aşklarına, günümüzdeki demokrasi savaşının tarihimizdeki köklerine ve o dönemdeki siyasal oyunlarına tanık oluyoruz.

Mithat Paşa,batıdaki aydınlanma düşüncesi, Fransız devrimi ve Özgürlük mücadelesinden etkilenmiş sayısı çok az olan bir kaç aydınla birlikte, beş yüz yıllık bir imparatorluğun artık zamana uymayan zihniyetini değiştirmeyi ve çağdaş bir yönetim anlayışı getirmeyi amaçlamaktadır.Olayların gelişimi Mithat Paşa divan’I hümayun iken kendini geliştirmek için yabancı dil öğrenme isteğiyle amirinden yurt dışı görevi istemesiyle başlar.Üç aylık bir yurt dışı görevi kendisine verilir.Yurt dışı görevinde gittiği ülkeler arasında Fransa’da vardır.Mithat Paşa Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde gördüğü hayattan çok fazla etkilenir.Bunları zamanı geldiğinde Osmanlı imparatorluğunda yerine getirmeye çalışır.Kendisinin sadrazam olduğu dönemde Sultan Abdülaziz tahttan indirilir ve yerine 5.Murat getirilir.Sultan 5.Murat’ın akli dengesini yitirmesi üzerine Sultan Abdülhamit tahta çıkartılır.Abdülhamit yenilikler adına verdiği tavizleri yerine getirmez ve Mithat Paşs ile aralarında anlaşmazlıklar ve düşmanlık başlar.Bu düşmanlık Mithat Paşa’nın Taif’e sürülmesi ve orada Abdülhamit tarafından öldürtülmesiyle sona erer.