KİTAP ÖZETİ “STORY” (Robert MCKEE)

1-Hikâye, kurallarla değil, ilkelerle ilgilidir…

Yazılan hikâye,  iyi yazılmış bir eserin tarzını modelleme yerine, sanatınızı biçimlendiren ilkeler içinde iyi yazılmış olmalıdır.

2-Hikâye, formüllerle değil, ölümsüz evrensel biçimlerle ilgilidir…

Ticari esaslı hikâye anlayışları, saçmalıktır… Hollywood filmleri genele bakılınca prototip olmayan şaşırtıcı çeşitliliktedir… Hikâye, bütün insanlığı ilgilendiriyorsa, dünya çapında, sürekli zevk reaksiyonunu tetikleyici olacaktır…

3-Hikâye, stereo tiplerle değil, arketiplerle ilgilidir…

Arketip hikâye, evrensel bir insanlık tecrübesini ortaya çıkarır… Kendisini benzeri olmayan, o kültüre has bir ifadenin içine gizler… Stereo tip hikâye tersini yapar… Mesela İspanyol kültüründe kızlar büyükten küçüğe evlendirilirdi… Bunu bilmeyen için senaryolaştırılan bir hikâye manasızdır…

Arketip hikâye bize; bilmediğimiz dünyayı keşfettirir… Bir de, bizi daha önce yabancısı olduğumuz dünyanın içine alıp götürür…

4-Hikâye, kestirmelerle değil, bütünlükle ilgilidir…

En az sözcükle, en çoğu ifade etmek… Bu da metinleri acımasızca feda edebilmeyi gerektirir…

5-Hikâye, yazının sırlarıyla değil, gerçekliklerle ilgilidir…

Mantık hatalarını, tekdüze duyguları, isteklendirme yanlışlarını, açıklama sahneleri ya da duygulandırıcı bir dille ne düşünmemiz gerektiği veya nasıl hissetmemiz gerektiği anlatılamaz… Kamera, hayatı olduğundan fazla büyütür… İyi kontrol edilemediği zaman, kafa karışıklığı veya hayal kırıklığı ortaya çıkacaktır… Telafi için olmadık işlere girilecektir…

6-Hikâye, piyasayı eleştirmek değil, sanata hâkim olmaktır…

Bu sanat dalında,hiçbir şey garanti altında değildir…Ne tutar, ne tutmaz bunu kimse bilemez…Kendinden emin yazarlar ilk taslaklarını vermezler…Çünkü üzerinde çok değişiklik yapılacağını bilirler…

7-Hikâye, seyirciyi hor görme değil, onlara duyulan saygıyla ilgilidir…

Seyircilerin tepkilerini ve beklentilerini anlamadan film yapılamaz…

8-Hikâye, kopyalama değil, özgünlükle ilgilidir…

Özgünlük, muhteva(ortam,karakter,fikirler) ve biçim(hadiselerin seçimi ve düzenlenmesi) karşılıklı dengesiyle sağlanır…Asla özgünlük adına tuhaflık hatasına düşülmemelidir…

Olgun bir sanatçı asla dikkati üzerine çekmez… Akıllı bir sanatçı da sadece geleneği yıkmak uğruna bir işe kalkışmaz…